P-001

 

P-002


          
 • Modal rendah.
 • Bungkusan kukuh dan tahan lasak.
 • Berbentuk softpack sebagai format bungkusan ideal bagi pek keluarga.
 • Mempunyai seal automatik di bahagian atas, bawah dan belakang bungkusan. 
 
             
 • Modal rendah.
 • Bungkusan kukuh dan tahan lasak.
 • Berbentuk softpack sebagai format bungkusan ideal bagi pek keluarga.
 • Mempunyai seal automatik di bahagian atas, bawah dan belakang bungkusan.
 • Mempunyai label berbentuk pelekat (sticker) di bahagian depan bungkusan.
 • Maklumat produk dicetak di atas label pelekat.
 • Bungkusan menarik. 

P-003                                                                                              P-004

                                                                                                      
 
   - Bungkusan kukuh dan tahan lasak.                                                     - Bungkusan kukuh dan tahan lasak.
  -Berbentuk softpack sebagai format bungkusan ideal bagi                      - Ciri bungkusan yang boleh berdiri sendiri.           
   pek keluarga.                                                                                    - Mempunyai seal automatik di bahagian atas, bawah dan 
  -
Mempunyai seal automatik di bahagian atas, bawah dan belakang           belakang bungkusan.                
   bungkusan.                                                        
  -
Mempunyai logo dan jenama produk yang dicetak terus ke atas
   bungkusan.

  -Bungkusan lebih menarik.    


 

P-005                                                                                              P-006

                                                                                                       

   - Bungkusan kukuh dan tahan lasak.                                                       - Bungkusan kukuh dan tahan lasak.
  -
Ciri bungkusan yang boleh berdiri sendiri.                                              - Ciri bungkusan yang boleh berdiri sendiri.  
  -
Mempunyai seal automatik di bahagian atas, bawah dan                         - Mempunyai seal automatik di bahagian atas, bawah dan
   belakang bungkusan.                                                                              belakang bungkusan.

  -Bungkusan menarik.                                                                            - Bungkusan menarik.
 
 

Switch To Desktop Version